Hvem tilbyr forbrukslån i Norge? Valgets kvaler

Hvem tilbyr forbrukslån i Norge? Valgets kvaler

Det er flere faktorer som spiller inn når behovet for et lån uten sikkerhet melder seg. Det menes mangt og det er ikke lett å vite hvem man skal høre på til enhver tid. En artikkel på aftenposten.no viser dette med all tydelighet, og banker og eksperter sliter med å enes om de beste lånene.

Før prosessen med å velge den rette tilbyderen av forbrukslån, så kan alt virke overveldende. Det er utallige valgmuligheter og det å skulle skille den ene fra den andre kan forvirre og sette ut den mest erfarne. For at økonomien skal tåle den ekstra økonomiske forpliktelsen som skal inngås, må denne jobbe uansett gjøres.

Store forskjeller

Det er mange faktorer som må vurderes når man skal ta opp et forbrukslån. Størrelse på lån, månedlige avdrag og nedbetalingstid er ofte noe av det første som dukker opp i tankerekken. Vel så viktig er helhetsvurderingen av både egen økonomi og den enkelte långivers vilkår og betingelser for lånene, og det er flere viktige punkter.

Forskjellen mellom det rimeligste og det dyreste lånet kan være stor. Hvilken ende av skalaen man til slutt ender i kan man selv være med å påvirke. På markedet kan man finne seriøse og useriøse aktører, og jobben med å finne de rette aktørene begynner nå. Man kan fint gjøre dette på egen hånd, men det finnes hjelp der ute.

Formidlingstjenester stiller til tjeneste

Som hjelp til å finne fram i jungelen av långivere, har det kommet flere tjenester som gir en enklere oversikt over de forskjellige aktørene. Disse låneformidlerne samler tilbydere av forbrukslån i en liste med informasjon om renter, avdrag og andre elementer som er viktige å få oversikt over, og er et godt verktøy i prosessen.

Disse formidlingstjenestene er gratis og uforpliktende, og kan med fordel brukes gjennom hele prosessen. Ved å benytte seg av denne muligheten vil man få en god oversikt over markedet og får fjernet mye uønsket gruff, men det er viktig å ikke få skylapper i løpet av prosessen. Slike formidlere sitter ikke nødvendigvis med de beste alternativene.

Kundemakten

Som låntaker hos en bank eller annen institusjon så er man deres kunde, og som kunde kan man stille krav. Ved å bruke sammenligningstjenester og sette långivere opp mot hverandre kan man komme i en gunstigere posisjon og forhandle fram bedre betingelser for seg selv. Som kunde er man verdifull, og det er viktig å ta med seg.

Alle som driver med en eller annen forretningsvirksomhet er avhengige av å ha kunder, og ikke minst fornøyde kunder. Det å gå ukritisk inn i en låneavtale uten å stille spørsmål kommer ikke deg til gode, og seriøse aktører vil ta dialogen. Selv om man ikke nødvendigvis sparer voldsomt mye, så er det alltid positivt å bli lyttet til.

Et mangfold av muligheter

En bank er ikke lenger nødvendigvis en bank. Blant dagens tilbydere av forbrukslån kan man finne bransjer man tidligere aldri forbandt med dette, og noen av de har sågar blitt noen av de største aktørene. Å skulle liste opp hver enkelt tilbyder på det norske markedet ville tatt uoverkommelig lang tid og markedet kan virke uoversiktlig.

Tilbydere kommer og går, og når behovet for lån blir en realitet må terrenget sonderes og de aktuelle tilbyderne finnes og sjekkes ut. Dette er en prosess som kan og bør ta tid, og for å finne de beste betingelsene så er det viktig å være grundig i arbeidet. Men da er det jo heldigvis hjelp å finne.

Finn de riktige tilbyderne:

  • Sparebanken
  • Nordea
  • DnB
  • Egne grundige søk og undersøkelser…

En full oversikt over alle som tilbyr forbrukslån i Norge er vanskelig å oppdrive, men ved å benytte seg av sammenlignings- og formidlingstjenestene som er tilgjengelige, kan denne prosessen forenkles. Selv om mange av de store aktørene listes opp i slike tjenester, så vil det alltid være en god idé å gjøre noen søk på egen hånd.